Konsultacje (bezpłatnie przy zabiegu)50 zł
Podstawowy zabieg podologiczny PZP 130-170 zł
Profilaktyka i pielęgnacja stóp diabetyków/stopa cukrzycowaod 130 zł
Podcięcie i opracowanie płytki paznokciowej zdrowej80 zł
Oczyszczenie zmienionego chorobowo paznokcia90-130 zł
Obcięcie i oszlifowanie paznokcia zmienionego chorobowo z terapią130 zł
Obcięcie i oszlifowanie paznokci zmienionych chorobowo90-130 zł
Wymiana/założenie tamponady wrastającego paznokcia20 zł
Usunięcie krwiaka podpaznokciowego 80 zł
Rekonstrukcja płytki paznokciowej80 zł
Założenie klamry Ora150 zł
Kontrola z przestawieniem klamry80 zł
Usuwanie odcisków (1 odcisk)70 zł
Usuwanie modzeliod 50 zł
Terapia usunięcia 1 brodawki wirusowej70 zł
Terapia na pękające pięty/rozpadliny100-150 zł
Opatrunek z preparatemod 20 zł
Ortezy indywidualne (cena zależna od ilości wykorzystanego materiału)50-150 zł
Pobranie materiału do badania mykologicznego70 zł
Wizyta domowaod 150 zł